еФактуре – ажурирани примери XML датотека по UBL 2.1 стандарду, интерно техничко упутство и спецификација употребе основног модела фактуре

На интернет страни еФактура објављени су ажурирани примери XML датотека по UBL 2.1 стандарду, интерно техничко упутство и спецификација употребе основног модела фактуре.

Ажурирани примери XML датотека по UBL 2.1 стандарду доступни су за преузимање за следеће типове докумената:

  • Авансна фактура
  • Фактура са ослобођењем ПДВ-а
  • Фактура за јавну набавку
  • Фактура
  • Књижно одобрење 
  • Књижно задужење
  • Коначна фактура
  • Одобрење у периоду
  • Одобрење више фактура

Примери су доступни ОВДЕ.

Ажурирано интерно техничко упутство може се преузети путем следећег линка:

Ажурирано интерно техничко упутство

Ажурирана спецификација верзија од 10.04.2022. године, представља спецификацију употребе основног модела фактуре (енгл. Core Invoice Usage Specification – CIUS) у складу са стандардом SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.

Ажурирана спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1

Поделите: