Ефактура је одбијена због баналне грешке код адресе купца, да ли је треба сторнирати ако је уместо те фактуре издата нова?

Питање

Купац је фактуру са датумом промета 30.09.2023. године, одбио 11.10.2023. године, због погрешне адресе (улица исправна, број исправан, али је слово уз број погрешно). Фактуру нисмо сторнирали, а имамо изјаву купца да није ни књижио ни користио ПДВ са наведене фактуре. Издали смо нову фактуру са исправном адресом и датумом промета 30.09.2023.године.

Да ли фактура може да остане одбијена (да ли не морамо да је сторнирамо) и да ли у том случају ништа не приказујемо у збирној евиденцији ПДВ на СЕФ? Да ли ПДВ мора да се плати у септембру, пошто је изјава од 11.10.2023. (на одбијену, не сторнирану фактуру), с обзиром да се ради о баналној грешци која нема везе са прометом?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: