Доступни изворни редовни финансијски извештаји за 2015. годину

Од данас, 12. априла 2016. године, на сајту Агенције за привредне регистре су доступни изворни редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину у оквиру Регистра финансијских извештаја.

До сада су објављени редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину за преко 60.000 правних лица и предузетника.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да су изворни редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину – на српском и енглеском језику доступни у оквиру услуга које се пружају из Регистра финансијских извештаја, почев од данас, 12. априла 2016. године. 

Изворни финансијски извештаји за 2015. годину могу се наручити за правна лица и предузетнике за које су ти извештаји, као потпуни и рачунски тачни, јавно објављени на интернет страници АПР. При томе, до сада су објављени редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину за преко 60.000 правних лица и предузетника.

Предлажемо корисницима да пре наручивања извештаја увидом на линк Претрага објављених финансијских извештаја почев од 2014. провере да ли је за конкретно правно лице односно предузетника тај извештај објављен.

У случају да редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину није јавно објављен потребно је доставити податке о правном лицу односно предузетнику на кога се извештај односи на и-мејл адресу bonitet@apr.gov.rs.

Истовремено, потребно је проверити статус обраде редовног годишњег финансијског извештаја, на линку Претрага поступка обраде извештаја за 2015. годину, у делу Предмети у раду. Ако у извештају који је достављен АПР има недостатака обвезник мора што пре отклонити те недостатке, по процедури за обраду, како би извештај могао бити јавно објављен и доступан корисницима у оквиру услуга из Регистра финансијских извештаја. 

Услуге бонитета (извештаји о бонитету и скоринг) у којима су укључени подаци из финансијских извештаја за 2015. годину биће накнадно доступне корисницима, а информација о почетку пружања тих услуга биће благовремено објављена.“

Поделите: