Dostupna demo verzija sistema eFaktura i objavljeno Interno tehničko uputstvo

Demo verzija (okruženje) sistema eFaktura je dostupna na sledećoj adresi:

https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login

Nakon prijave preko Portala za elektronsku identifikaciju, korisnik koji prvi put registruje korisnički nalog će biti preusmeren na stranicu za odabir kompanije koju želi da zastupa (vidi sliku):

Nakon odabira opcije „Nastavi“ vrši se provera da li je korisnik ovlašćeno lice za odabranu kompaniju i ukoliko ima ovlašćenje biće mu kreiran Administratorski nalog za odabranu kompaniju i biće preusmereni na Komandnu tablu svog novog naloga, u suprotnom dobiće adekvatnu poruku da nema zahtevano ovlašćenje.

Interno tehničko uputstvo (verzija od 17. septembra 2021. godine) možete pogledati i preuzeti na sledećoj adresi:

https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/171/Interno_tehnicko_uputstvo_verzija_od_17092021-1.pdf

Podsećamo na rokove iz Zakona o elektronskom fakturisanju u vezi sa obaveznim početkom primene elektronskih faktura:

Podelite: