Dostavljanje sugestija i primedbi Ministarstvu finansija na nacrte zakona samo pro forma – utvrđeni predlozi zakona identični nacrtima

Vlada Srbije utvrdila je predloge zakona iz oblasti poreza, fiskalizacije i elektronskog fakturisanja.

Predlozi zakona su identični nacrtima koje je Ministarstvo finansija objavilo na svojoj internet strani, uz poziv zainteresovanim licima da mogu da dostave sugestije i primedbe u roku od nekoliko dana.

S obzirom da je rok za dostavljanje sugestija i primedbi bio do kraja radnog dana 14. novembra, a da je već posle dva dana Vlada Srbije utvrdila predloge tih zakona bez ikakvih izmena u odnosu na nacrte, logičan zaključak je da je poziv za dostavljanje sugestija i primedbi od strane Ministarstva finansija samo puka formalnost.

Predloge zakona koji su sada u skupštinskoj proceduri možete pogledati i preuzeti ovde:

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dorpinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  • Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

S obzirom da u predlozima zakona nema izmena u odnosu na nacrte, o najvažnijim izmenama i dopunama navedenih zakona možete čitati u tekstu koji smo objavili povodom objavljivanja nacrta zakona:

Najvažnije izmene predviđene nacrtima izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza, fiskalizacije i elektronskog fakturisanja

Detaljnije o izmenama i dopunama navedenih zakona pisaćemo u narednom periodu.

Podelite: