Достављање документације и коригованог финансијског извештаја за обвезнике ревизије

Агенција за привредне регистре подсећа обвезнике ревизије да је 30.6.2022. године крајњи рок за достављање:

  • прописане документације уз редовни годишњи финансијски извештај (РГФИ) – одлука о усвајању финансијског извештаја, ревизорски извештај и евентуално годишњи извештај о пословању, или
  • коригованог РГФИ са наведеном документацијом, уколико је обвезник вршио корекције у односу на јавно објављен финансијски извештај усвојен од стране надлежног органа.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре подсећа обвезнике ревизије да, почев од редовних годишњих финансијских извештаја (РГФИ) који се састављају на 31.12.2021. године, имају обавезу да до 30.6.2022. године доставе:

  • прописану документацију уз те извештаје (одлуку о усвајању финансијског извештаја, ревизорски извештај и евентуално годишњи извештај о пословању, у складу са законом) или
  • кориговани РГФИ са наведеном документацијом, уколико је обвезник вршио корекције у односу на јавно објављен финансијски извештај усвојен од стране надлежног органа.

Достављање прописане документације се врши креирањем и достављањем новог захтева у Посебном информационом систему Агенције – „Документација уз редован годишњи финансијски извештај“. Обвезник који, поред документације, доставља и кориговани извештај, у систему треба да креира захтев „Кориговани редован годишњи финансијски извештај са документацијом“.

Посебно скрећемо пажњу да обвезници ревизије, који су претходно доставили редован годишњи финансијски извештај (РГФИ), документацију уз исти, односно кориговани редовни годишњи финансијски извештај (РГФИ) са документацијом, могу доставити тек након јавног објављивања тог извештаја као потпуног и рачунски тачног на интернет страници Агенције, што се може проверити путем линка „Претрага објављених финансијских извештаја састављених на 31.12.2021. и касније“.

Детаљне информације о подношењу наведених врста захтева обвезници могу прочитати на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја. За решавање конкретних питања, обвезници се могу обратити на следеће мејл адресе:

  • finizvestaji@apr.gov.rs за додатна питања и објашњења у вези са достављањем захтева;
  • sd@apr.gov.rs – ради решавања питања у вези са применом Посебног инфромационог система Агенције, приступа истом или проблема у вези са потписивањем захтева, односно документације;
  • obveznicifi@apr.gov.rs – ради ажурирања статусних података или података о законском заступнику.“

Поделите: