Донете одлуке о додели уговора за нови СЕФ и полуаутоматско попуњавање ПДВ пријаве

На Порталу јавних набавки објављене су одлуке о додели уговора за нови СЕФ, систем електронских отпремница и полуаутоматско попуњавање ПДВ пријаве.

Уговор за нови СЕФ и платформу за електронске отпремнице (јавна набавка „Надоградња система Е-фактура кроз набавку нових модула и клауд окружења“) додељен је фирмама INGRAM MICRO DOO и ИНФОРМАТИКА АД.

Уговор за полуаутоматско попуњавање ПДВ пријаве (јавна набавка „Надоградња система Е-фактура функционалностима потребним за полуаутоматско прикупљање података за електронско евидентирање пореза на додату вредност“) додељен је фирмама АИГО БС ДОО и ИНФОРМАТИКА АД.

Као што смо раније навели у коментару „Е-фактуре, нови СЕФ, ПДВ – шта је било до сада а шта нас очекује у наредном периоду„, с обзиром на рок од 90 дана за израду новог СЕФ, логично је било закључити да припреме за овај пројекат увелико трају и да у том пројекту учествују фирме које су и до сада биле укључене у тај пројекат.

Одлуке о додели уговора за ове две јавне набавке показују да је претходни закључак био исправан. Код оба уговора се као једна од фирми којој је додељен уговор појављује ИНФОРМАТИКА АД, фирма која је до сада учествовала са највише уговора у пројекту Е-фактура (укупно девет уговора). Друга фирма којој је додељен уговор за полуаутоматско попуњавање ПДВ пријаве је АИГО БС ДОО, која је до сада учествовала са четири уговора у пројекту Е-фактура.

Поделите: