Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде за време боловања преко 30 дана

Чланом 266. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ број 25/19), који је ступио на снагу 11.04.2019. године, прописано је да осигурана лица која на дан ступања на снагу Закона користе права из обавезног здравственог осигурања, настављају да користе та права по одредбама закона који је важио до дана ступања на снагу овог закона.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: