Da li vlasnici objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (nezakonito izgrađeni objekti), koji za te objekte prvi put u 2016. godini ili kasnije podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, mogu biti oslobođeni poreske obaveze za te objekte za period od nastanka poreske obaveze zaključno sa godinom koja prethodi godini u kojoj su podneli poresku prijavu?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: