Da li se uzimanje iz poslovne imovine preduzetnika evidentira u poreskom bilansu?

Pitanje

Preduzetnik tokom godine sa poslovnog računa podiže gotovinu koja se knjiži na konto 723, na kraju godine ta gotovina ne utiče na neto dobit.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: