Да ли се расход обезвређења основних средстава у припреми који није био признат у пореском билансу, признаје у неком наредном пореском периоду када је опрема активирана?

Признавање расхода обезвређења у пореском билансу обвезника у случају када је обвезник обезвредио основна средства – опрему која је (у периоду у ком је извршено обезвређење) у пословним књигама евидентирана као основна средства у припреми, при чему расход исказан по том основу није био признат у пореском билансу обвезника, а у неком од наредних пореских периода обвезник ставља у употребу (активира) предметну опрему

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-323//2023-04 од 19.4.2023 год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: