Да ли се ради о споредном или о посебном промету када се анексом уговора предвиди друга врста промета у односу на промет из основног уговора

Порески третман промета када два обвезника ПДВ закључе уговор чији је предмет испорука опреме и извођење радова за аудио-видео систем у целом објекту, после чега дође до закључивања анекса тог уговора чији је предмет израда елабората о расвети и обука особља за управљање расветом

(Мишљење Министарства финансија, бр. 000713260 2024 10520 004 000 011 004 од 19.4.2024. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: