Да ли се по основу професионалног звања у области рачуноводства једног физичког лица може издати дозвола за пружање рачуноводствених услуга и правном лицу и предузетнику?

Да ли се по основу стеченог професионалног звања у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа, односно звања стеченог у складу са законима наведеним у члану 63. Закона о рачуноводству (,,Службени гласник РС“, бр. 73/19) једног физичког лица, уз претпоставку да су испуњени остали услови прописани чланом 18. Закона о рачуноводству, може издати дозвола за пружање рачуноводствених услуга и правном лицу и предузетнику?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00354/2021-16 од 9.4.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: