Да ли се обрачунава и плаћа ПДВ на накнаду – провизију коју остварује туристичка агенција или друго правно лице по основу продаје полиса осигурања у име и за рачун осигуравајућег друштва?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: