Да ли се испорука и монтажа бетонских плутајућих понтона, који се користе за опремање марина, пристаништа, кућице на води и сл, сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: