Да ли промена намене пољопривредног у грађевинско земљиште настаје изградњом објеката који су били предмет легализације, односно да ли орган надлежан за утврђивање пореза на имовину може у конкретном случају ово земљиште опорезовати као грађевинско?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: