Da li postoji obaveza utvrđivanja naknade i plaćanja doprinosa za drugog zakonskog zastupnika koji nije direktor?

Pitanje

Privredno društvo pored direktora ima i drugo ovlašćeno lice za zastupanje (koje je zaposleno u drugoj firmi). Da li treba da se obračunava doprinos za PIO i porez licu ovlašćenom za zastupanje?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: