Да ли постоји обавеза плаћања пореза на доходак грађана у случају када физичко лице оствари примање којим се надокнађује штета услед претрпљене телесне повреде?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: