Da li postoji obaveza izdavanja dokumenta po osnovu naplate u ime i za račun drugih lica?

Pitanje

Imamo ugovor sa firmom koja pruža usluge prevoza našim zaposlenima. Ugovorom je ta usluga definisana kao „pomoć na putu“ a naša firma je saglasna da bude član njihovog udruženja. Pored korisnika usluga, članovi udruženja su i pružaoci usluga – vozači registrovani kao preduzetnici ili pravna lica koji za svaku vožnju izdaju fiskalni račun i koji su obveznici PDV. Firma sa kojom imamo ugovor je definisana kao posrednik koja u ime svojih članova vrši naplatu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV. Mi smo se opredelili da ne koristimo odbitni PDV po fiskalnim računima koji su bili prilog zbirnoj fakturi koju je firma posrednik postavljala na portal (do kraja 2022. godine) i koju smo knjižili u našim poslovnim knjigama.

Od te firme smo dobili obaveštenje da u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju više neće izdavati fakture već da knjiženja sprovodimo na osnovu fiskalnih računa. S obzirom na veliki broj fiskalnih računa u toku meseca (više hiljada), knjiženje pojedinačnih fiskalnih računa bi iziskivalo znatno povećanje troškova za našu firmu. 

Da li je firma posrednik u obavezi da izda neki dokument s obzirom da vrši naplatu u ime i za račun drugog pružaoca usluge?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: