Да ли постоји обавеза издавања документа по основу наплате у име и за рачун других лица?

Питање

Имамо уговор са фирмом која пружа услуге превоза нашим запосленима. Уговором је та услуга дефинисана као „помоћ на путу“ а наша фирма је сагласна да буде члан њиховог удружења. Поред корисника услуга, чланови удружења су и пружаоци услуга – возачи регистровани као предузетници или правна лица који за сваку вожњу издају фискални рачун и који су обвезници ПДВ. Фирма са којом имамо уговор је дефинисана као посредник која у име својих чланова врши наплату у складу са чланом 17. став 4. тачка 2) Закона о ПДВ. Ми смо се определили да не користимо одбитни ПДВ по фискалним рачунима који су били прилог збирној фактури коју је фирма посредник постављала на портал (до краја 2022. године) и коју смо књижили у нашим пословним књигама.

Од те фирме смо добили обавештење да у складу са Законом о електронском фактурисању више неће издавати фактуре већ да књижења спроводимо на основу фискалних рачуна. С обзиром на велики број фискалних рачуна у току месеца (више хиљада), књижење појединачних фискалних рачуна би изискивало знатно повећање трошкова за нашу фирму. 

Да ли је фирма посредник у обавези да изда неки документ с обзиром да врши наплату у име и за рачун другог пружаоца услуге?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: