Da li postoji mogućnost štampanja Obrazaca NI, kao nefiskalnog dokumenta, na fiskalnom štampaču?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00330/2017-04 od 5.6.2018. god.)

Saglasno članu 2. stavu 7. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 93/12, u daljem tekstu: Zakon), fiskalni dokumenti su fiskalni isečak, dnevni izveštaj, periodični izveštaj i presek stanja, koji u sebi sadrže fiskalni logo.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: