Да ли послодавац губи право на коришћење пореског ослобођења за преостала новозапослена квалификована лица ако престане радни однос са једним квалификованим новозапосленим лицем

Да ли послодавац губи право на коришћење пореског ослобођења за преостала новозапослена квалификована лица у случају када је започео обављање делатности у фебруару 2020. године и засновао радни однос са пет квалификованих новозапослених лица (по ком основу користи пореску олакшицу), тако да на дан 31. децембра 2020. године има пет квалификованих новозапослених лица, па након тога запосли четири лица за која не користи олакшицу, с тим да у току коришћења пореског ослобођења престане радни однос са једним квалификованим новозапосленим лицем?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 178785 2023 10520 004 000 011 004 од 13.10.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: