Da li obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada je obveznik PDV – prethodni učesnik u prometu izdao formalno neispravan račun, na osnovu kojeg je predmetni obveznik PDV koristio obračunati PDV kao prethodni porez, koji mu je osporen u postupku poreske kontrole, nakon čega mu je prethodni učesnik u prometu izdao novi, formalno ispravan račun?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: