Да ли обвезник ПДВ може да оствари право на одбитак претходног пореза у случају када је обвезник ПДВ – претходни учесник у промету издао формално неисправан рачун, на основу којег је предметни обвезник ПДВ користио обрачунати ПДВ као претходни порез, који му је оспорен у поступку пореске контроле, након чега му је претходни учесник у промету издао нови, формално исправан рачун?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: