Да ли обвезник ПДВ који поседује рачун претходног учесника у промету, који не садржи потпис и печат издаваоца рачуна, на основу тог рачуна има право на одбитак претходног пореза?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: