Да ли обвезник ПДВ који набавља готове млечне производе од обвезника ПДВ – привредног друштва у стечају, у циљу даљег промета тих добара на домаћем и страном тржишту, има право да ПДВ који му је обрачунат за тај промет од стране обвезника ПДВ – привредног друштва у стечају одбије као претходни порез?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: