Да ли обвезник ПДВ који је закључно са 14.10.2015. године, тј. пре почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 83/15), набавио добра, односно услуге за потребе реновирања и адаптације објекта који је узео у закуп у циљу обављања делатности хотелијерства, има право да ПДВ исказан у рачуну претходног учесника у промету одбије као претходни порез?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: