Da li naknade troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora mogu biti ugovorene kao sastavni deo osnovne zarade?

Članom 118. stav 1. Zakona o radu (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je, između ostalih prava, i pravo zaposlenog na naknade troškova za ishranu u toku rada (ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način) i za regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: