Да ли накнаде трошкова за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора могу бити уговорене као саставни део основне зараде?

Чланом 118. став 1. Закона о раду (у даљем тексту: Закон) предвиђено је, између осталих права, и право запосленог на накнаде трошкова за исхрану у току рада (ако послодавац ово право није обезбедио на други начин) и за регрес за коришћење годишњег одмора.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: