Да ли је поседовање документа о смањењу накнаде из члана 15. Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, услов за смањење пореске основице и износа обрачунатог ПДВ за тај промет?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: