Да ли је град Београд порески обвезник на новчана средства од продатих карата и допуна карата за јавни превоз у Београду која, на основу уговора са привредним субјектом ангажованим за успостављање и обезбеђивање функционисања система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду, тај привредни субјект – обвезник ПДВ преноси граду Београду?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: