Да ли је дошло до смањења пореске основице ПДВ у случају када продавац испоручи добра купцу, после чега дође до рекламације и враћања добара продавцу?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: