Da li član privrednog društva (rezidentno pravno lice) ostvaruje kapitalni dobitak u slučaju kada unosi nenovčani ulog (nepokretnosti) u drugo pravno lice i po tom osnovu (srazmerno vrednosti unete imovine) stiče udeo u kapitalu društva, odnosno kada izvrši prodaju udela koje je stekao na osnovu unosa nenovčanog kapitala u to privredno društvo, trećem licu?

Zaboravili ste lozinku?
Pretplatite se

Podelite: