Да ли члан привредног друштва (резидентно правно лице) остварује капитални добитак у случају када уноси неновчани улог (непокретности) у друго правно лице и по том основу (сразмерно вредности унете имовине) стиче удео у капиталу друштва, односно када изврши продају удела које је стекао на основу уноса неновчаног капитала у то привредно друштво, трећем лицу?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: