АПР објавила Годишњи билтен финансијских извештаја за 2023. годину

Годишњи билтен финансијских извештаја садржи званичне збирне податке о пословању правних лица и предузетника у Републици Србији у протеклој години (на основу података из редовних годишњих финансијских извештаја и статистичких извештаја за 162.718 правних лица и 117.115 предузетника).

Поред Годишњег билтена, који садржи податке за реални сектор, финансијске институције и непрофитни сектор, објављена је и анализа, у којој су дати основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2023. години.

У наставку преносимо обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре данас је објавила Годишњи билтен финансијских извештаја за 2023. годину, са званичним збирним подацима о пословању правних лица и предузетника.

Годишњи билтен финансијских извештаја је сачињен на основу прелиминарних збирно обрађених података из редовних годишњих финансијских извештаја и статистичких извештаја за 162.718 правних лица и 117.115 предузетника, који су у складу с прописима унети у базу за статистичке потребе.

Поред Годишњег билтена, који садржи податке за реални сектор, финансијске институције и непрофитни сектор, објављена је и анализа, у којој су дати основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2023. години.

Подаци објављени у Годишњем билтену дају први свеобухватни приказ пословања правних лица и предузетника у протеклој години. Послујући у условима појачаних ризика, привреда је већ девету годину за редом била профитабилна, остваривши позитиван нето резултат од 972.446 милиона динара, који је на годишњем нивоу повећан за 12,3%, а у привредним друштвима је укупно било запослено 1.307.587 радника.

Остатак анализе прочитајте овде.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2023. годину је објављен у одељку Регистри/ Финансијски извештаји / Публикације / Годишњи билтен финансијских извештаја, где је објављена и презентација, као и информација Основни налази о пословању правних лица и предузетника у 2023. години.“

Поделите: