АПР објавила Годишњи билтен финансијских извештаја за 2019. годину

Годишњи билтен финансијских извештаја садржи збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији за последње две године (на основу података из извештаја за статистичке потребе за 2019. годину за 152.169 правних лица и 108.557 предузетника).

Подаци су обрађени и објављени према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности.

У наставку преносимо обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре је данас објавила Годишњи билтен финансијских извештаја за 2019. годину, са званичним збирним подацима из извештаја за статистичке потребе, који садржи податке за 152.169 правних лица и 108.557 предузетника.

И поред ванредног стања, проглашеног због пандемије болести изазване корона вирусом 2019 (COVID-19), Агенција је завршила обраду ових извештаја за само мало више од месец дана након завршетка њиховог пријема преко посебног информационог система, преко кога је ове године примљено скоро 100.000 извештаја више у односу на претходну годину, услед измена Закона о порезу на доходак грађана због којих је већи број предузетника прешао са простог на двојно књиговодство и поднео финансијски извештај за 2019. годину.

Поред Билтена, који садржи податке за реални сектор, финансијске институције и непрофитни сектор, објављена је и анализа, у којој су дати основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2019. години, као и презентација Годишњег билтена.

Објављени подаци из Билтена представљају прву свеобухватну слику пословања привредних субјеката у протеклој години.

Подаци показују да је настављен тренд профитабилног пословања и раста запослености из претходног периода. Тако је привреда већ пету годину заредом пословала са позитивним нето резултатом, који су привредна друштва остварила у износу од 391.239 милиона динара, а, истовремено, растао је и број запослених, па је у 2019. години било за 30.657 радника више у поређењу са претходном годином.

Целу анализу можете прочитати овде.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2019. годину је објављен у одељку Регистри/Финансијски извештаји/Публикације, где је објављена и презентација Годишњег билтена финансијских извештаја за 2019. годину.“

Поделите: