APR objavila Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Godišnji bilten finansijskih izveštaja sadrži zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji za poslednje dve godine (na osnovu podataka iz izveštaja za statističke i druge potrebe za 2018. godinu za 150.161 pravno lice i 18.407 preduzetnika).

Podaci su obrađeni i objavljeni prema vrsti, veličini, pravnoj formi odnosno obliku organizovanja, pretežnoj delatnosti i teritorijalnoj pripadnosti.

U nastavku prenosimo obaveštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre objavila je Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu, koji sadrži zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, za poslednje dve godine.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu je peto izdanje te publikacije, a sačinjen je na osnovu zbirne obrade podataka za statističke i druge potrebe za 2018. godinu za 150.161 pravno lice i 18.407 preduzetnika.

Podaci u Biltenu dati su na ukupnom nivou, prema vrstama pravnih lica i za preduzetnike, kao i prema nižim nivoima klasifikacije, koji su uređeni u skladu sa zvaničnim standardima i usaglašeni sa evropskim pravilima, i to prema veličini, pravnoj formi odnosno obliku organizovanja, pretežnoj delatnosti, teritorijalnoj pripadnosti pravnog lica ili preduzetnika i dr.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu sastoji se iz sledeća tri poglavlja:

  • Poglavlje 1 – Realni sektor
  • Poglavlje 2 – Finansijske institucije
  • Poglavlje 3 – Neprofitne institucije.

Uz svako poglavlje date su osnovne metodološke napomene u kojima su objašnjene specifičnosti prikazanih podataka – sa aspekta izvora podataka i načina prikazivanja, obuhvatnosti, klasifikacija, kao i objašnjenja pojedinih pojmova.

Shodno Zakonu o računovodstvu, podaci za statističke i druge potrebe na individualnom nivou ne mogu se ustupati trećim licima bez izričite saglasnosti pravnog lica ili preduzetnika na koga se oni odnose, niti se mogu javno objavljivati.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu objavljen je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, i dostupan je domaćoj i stranoj javnosti na ovoj internet strani u odeljku Registri / Finansijski izveštaji / Publikacije / Godišnji bilten finansijskih izveštaja / Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu.“

Podelite: