APR objavila Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Godišnji bilten finansijskih izveštaja sadrži zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji za poslednje dve godine (na osnovu podataka iz izveštaja za statističke i druge potrebe za 138.192 pravna lica i 17.098 preduzetnika).

Podaci su obrađeni i objavljeni prema vrsti, veličini, pravnoj formi odnosno obliku organizovanja, pretežnoj delatnosti i teritorijalnoj pripadnosti.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre objavila je Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu, u kome su dati zbirni podaci o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, za poslednje dve godine.

Tim povodom, danas je u Agenciji održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2016. godini, a poseban osvrt dat je na finansijske performanse pravnih lica i preduzetnika iskazane počev od primene novog Zakona o računovodstvu, što je dato i u prezentaciji Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu.   

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu je treće izdanje te publikacije, a izrađen je na osnovu zbirne obrade podataka za statističke i druge potrebe za 2016. godinu za 138.192 pravna lica i 17.098 preduzetnika.

Podaci u Biltenu su dati na ukupnom nivou, prema vrstama pravnih lica i za preduzetnike, kao i prema nižim nivoima klasifikacije, koji su uređeni u skladu sa zvaničnim standardima i usaglašeni sa evropskim pravilima, i to prema veličini, pravnoj formi odnosno obliku organizovanja, pretežnoj delatnosti, teritorijalnoj pripadnosti pravnog lica ili preduzetnika i dr.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu sastoji se iz sledeća tri poglavlja:
1.    Poglavlje 1 – Realni sektor
2.    Poglavlje 2 – Finansijske institucije
3.    Poglavlje 3 – Neprofitne institucije.

Uz svako poglavlje date su osnovne metodološke napomene u kojima su objašnjene specifičnosti prikazanih podataka – sa aspekta izvora podataka i načina prikazivanja, obuhvatnosti, klasifikacija, kao i objašnjenja pojedinih pojmova.

Shodno Zakonu o računovodstvu, podaci za statističke i druge potrebe na individualnom nivou ne mogu se ustupati trećim licima bez izričite saglasnosti pravnog lica ili preduzetnika na koga se oni odnose, niti se mogu javno objavljivati.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu objavljen je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, i dostupan je domaćoj i stranoj javnosti na ovoj internet strani u odeljku Finansijski izveštaji, deo Makroekonomske informacije / Godišnji bilten finansijskih izveštaja / Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu.“

Podelite: