АПР не може да потврди аутентичност података из финансијских извештаја за 2015. годину који се пласирају на тржиште

Према обавештењу из Агенције за привредне регистре, поједина правна лица су почела да пласирају податке из финансијских извештаја за 2015. годину на тржиште, иако АПР још увек није почела да даје податке из тих извештаја великим корисницима, односно те податке није испоручила тим лицима па и не може да потврди аутентичност истих.

О чему се ради? Укратко, постоје привредни субјекти и банке које од АПР-а купују велике количине података из финансијских извештаја, и ти подаци су израђени према условима и нивоу обраде из захтева тих купаца, односно према њиховој методологији. То је услуга АПР-а која се зове „Специјални аранжмани“. Корисници тих услуга су углавном банке и привредни субјекти који се баве продајом тих прикупљених информација (баве се управљањем ризицима, бонитетом итд.).

АПР објављује податке о великим корисницима тих својих услуга (субјекти који су преузели више од 5.000 података у току једне године) овде. С обзиром да АПР у овом тренутку још увек није почела да издаје податке овим корисницима за финансијске извештаје за 2015. годину, оправдано је сумњати у аутентичност података који се у овом тренутку пласирају на тржиште.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Поводом притужби које су Агенцији за приврeдне регистре упутили стални корисници услуга из Регистра финансијских извештаја да су поједина правна лица већ почела да пласирају податке из финансијских извештаја за 2015. годину на тржишту, Агенција обавештава јавност да још увек није почела да даје податке из тих извештаја великим корисницима, односно да предметне податке није испоручила поменутим лицима, па и не може да потврди аутентичност истих.

Агенција, као званични извор података из финансијских извештаја, обезбеђује потпуну транспарентност у коришћењу тих података и на својој интернет страници, у делу Финансијски извештаји, објављује Преглед великих корисника података из Регистра, по годинама. Преглед великих корисника садржи податке о кориснику, датум преузимања и број правних лица и предузетника за које су подаци преузети, као и опис тих података.

Давање података из финансијских извештаја за 2015. годину великим корисницима почеће када се стекну услови за то односно када буде објављен оптималан број финансијских извештаја за пружање те услуге. АПР ће благовремено објавити на својој интернет страници информацију о почетку давања података из финансијских извештаја за 2015. годину великим корисницима.

Такође, обавештавамо кориснике да је Агенција до сада обрадила и јавно објавила преко 107.000 финансијских извештаја за 2015. годину, што је око 70% од укупног броја.

Подсећамо кориснике да је у складу са Законом о рачуноводству рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину најкасније до краја јуна 2016. године.“

Поделите: