Апликација Неокако усаглашена са изменама и допунама Правилника о евиденцији ПДВ

Обавештавамо кориснике апликације Неокако да је извршено усаглашавање апликације са изменама и допунама Правилника о евиденцији ПДВ (“Службени гласник РС”, број 48 од 22.6.2018. године).

Усаглашена су објашњења за појединачна поља обрасца ПОПДВ и ажуриран је образац.

Корисничко упутство Пореске управе још увек није ажурирано у складу са изменама и допунама Правилника. Из Министарства финансија и Пореске управе смо добили информацију да ће ново Корисничко упутство бити доступно у најскоријем року.

Након објављивања нове верзије упутства у апликацији Неокако ћемо извршити ажурирање делова Корисничког упутства за појединачна поља обрасца ПОПДВ.

Апликација Неокако

Поделите: