Запослени има право на накнаду трошкова превоза без обзира на ограничење које послодавац пропише уговором или општим актом (достављање доказа, неопорезиви износ, удаљеност)

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: