Упутство за остваривање пореских олакшица за донаторе обвезнике пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

1. Донације и пореске олакшице

Законом који уређује порез на добит правних лица прописано је да се као расход у пореском билансу обвезника признају издаци у збирном износу највише до 5% од укупног прихода за:

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: