Srbija pada za 3 mesta na Doing Business listi Svetske banke samo zbog novog pravilnika o evidenciji PDV

Koristeći preciznu metodologiju Svetske banke za izračunavanje pozicija na Doing Business listi, izračunali smo da bi primena novog pravilnika o evidenciji PDV uticala na pad Srbije na toj listi za 3 mesta.

Na najnovijoj Doing Business listi Svetske banke, kada bi se uzela u obzir primena novog pravilnika o evidenciji PDV (a ne starog koji je važio u vreme kreiranja ove liste), Srbija bi bila na 50. a ne na 47. mestu.

Pretpostavka koja je uzeta u obzir prilikom ove analize jeste da će primenom novog pravilnika za prikupljanje podataka u PDV evidencijama i kreiranje PDV prijave biti potrebno 20% više vremena nego do sada. Ovo je vrlo konzervativna pretpostavka, jer procene govore da će povećanje potrebnog vremena biti znatno veće od 20%.1

podaci-za-doing-business-listu

Izračunavanje pozicija na Doing Business listi Svetske banke se vrši na osnovu 47 parametara podeljenih u 10 grupa. Jedna od grupa se odnosi na plaćanje poreza, a u okviru nje jedan od parametara je vreme potrebno da se prikupe podaci u evidencijama, popune poreske prijave i plate 3 najvažnija poreza za privredne subjekte u jednoj zemlji. Taj parametar o potrebnom vremenu se dalje deli na vreme potrebno za porez na dobit, za PDV i za poreze i doprinose na zarade. U analizi koju smo uradili vreme potrebno za PDV smo uvećali za 20%.

Inače, Srbija je po grupi parametara koja se tiče plaćanja poreza na 78. mestu liste Svetske banke, što je već daleko ispod našeg generalnog plasmana (47. mesto).

Napomena

Na osnovu dosadašnjeg pravilnika o evidenciji PDV je moguće napraviti PDV prijavu na nivou najobimnijih u Evropskoj uniji.

Da je to urađeno, vreme potrebno za prikupljanje podataka i popunjavanje poreske prijave PDV ne bi bilo povećano i samim tim to ne bi imalo uticaja na poziciju Srbije na Doing Business listi Svetske banke.

 

Ovo je još jedan argument da se odustane od primene novog pravilnika o evidenciji PDV.

O ostalim isto tako važnim argumentima smo već pisali u otvorenom pismu Ministru finansija, a na ovom mestu ih samo nabrajamo:

1. Veliki troškovi za privredne subjekte — minimum 18,5 miliona evra
2. Naša PDV prijava je 3 puta obimnija od najobimnije u EU i 7 puta obimnija od prosečne u EU
3. Novi pravilnik neće doprineti boljoj naplati poreza i suzbijanju sive ekonomije
4. U Nemačkoj su evidencije i prijava znatno jednostavnije
5. Prilikom donošenja izmena zakona o PDV 2015. nije bilo reči o izmeni PDV evidencija
6. Novi pravilnik nema nikakve veze sa usklađivanjem sa EU ili njihovim smernicama i predlozima

1 Posebno naglašavamo da ova pretpostavka nema nikakve veze sa članom 2. stav 4. tačka 1) novog pravilnika (odredba o nazivima, količinama i sl.) i da ovaj tekst pretpostavlja nepostojanje te odredbe (od strane Ministarstva finansija je jasno ukazano da ova odredba nije ni trebala da uđe u tekst pravilnika).

Podelite: