Smernice za primenu sporazuma o priznanju prekršaja propisanih Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o fiskalnim kasama

1. Uvodni deo

Ovim smernicama za primenu sporazuma o priznanju prekršaja propisanih Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 80/02 … 144/20 – u daljem tekstu: ZPPPA) i Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12), u skladu sa Stručno-metodološkim objašnjenjem za primenu sporazuma o priznanju prekršaja iz oblasti inspekcijskog nadzora – Opšti deo, daju se objašnjenja za zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja propisanih navedenim zakonima, za koje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka podnosi Poreska uprava i određuju bitni elementi ovog postupanja i sporazuma o priznanju prekršaja koji se zaključuje.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: