Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost koji se primenjivao zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine, ko je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada je obveznik PDV – investitor istovremeno i izvođač radova u okviru dogradnje sopstvenog objekta, pri čemu za određene radove angažuje druge obveznike PDV (koji se u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja ne smatraju izvođačima radova)?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: