Разврставање правних лица и предузетника и група правних лица за 2024. годину

1. Разврставање правних лица и предузетника према величини

Правна лица и предузетници се према величини могу разврстати у микро, мала, средња или велика правна лица, сагласно критеријумима и граничним вредностима прописаним чланом 6. Закона о рачуноводству (Закон). Разврставање по величини се врши на основу података о просечном броју запослених, пословном приходу и вредности укупне активе утврђене на датум биланса редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) и Статистичког извештаја за 2023. годину, а утврђена величина се, након верификовања од стране Агенције за привредне регистре (Агенције), користи за 2024. годину.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: