Provera ažurnosti podataka u evidenciji obveznika pre dostavljanja finansijskih izveštaja putem posebnog informacionog sistema APR

Agencija za privredne registre obaveštava obveznike koji dostavljaju finansijske i druge izveštaje putem posebnog informacionog sistema da su od ove godine dužni da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja izveštaja. U protivnom, ako su podaci neažurni, obveznik neće moći da izvrši obavezu dostavljanja izveštaja putem tog sistema.

Pitanja koja se logički postavljaju su:

  • zar Posebni informacioni sistem za dostavljanje izveštaja ne „povlači“ podatke iz ostalih registara? Kako podaci mogu da budu neažurni?
  • ako podaci i jesu neažurni, kako će APR to znati i onemogućiti dostavljanje izveštaja?

Podaci u registrima mogu biti neažurni ako ih obveznici ne ažuriraju u skladu sa obavezom koja proizlazi iz propisa koji regulišu ta pitanja. Naravno da većina obveznika redovno i u skladu sa rokovima ažuriraju svoje podatke ali verovatno postoji jedan broj obveznika koji to ne čini.

S obzirom na sve veće povezivanje baza podataka APR sa Narodnom bankom, Poreskom upravom i drugim institucijama, moguće je da se podaci unakrsno proveravaju i da prilikom takvih analiza dolazi do određenih neslaganja u podacima, pa bi to mogao biti osnov za onemogućavanje dostavljanja izveštaja.

S druge strane, verovatnija je opcija da na ovaj način samo žele da „zaplaše“ obveznike kako bi ažurirali eventualno neažurne podatke.

Ukratko, za većinu obveznika su podaci verovatno ispravni i ažurni ali nije zgoreg proveriti podatke pre dostavljanja izveštaja (što su mnogi verovatno radili i ranijih godina).

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

Napomena: Od ove godine, obveznici su dužni da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja finansijskih i drugih izveštaja putem posebnog informacionog sistema, Agenciji za privredne registre. U protivnom, ako su ti podaci neažurni, obveznik neće moći da izvrši obavezu dostavljanja izveštaja putem tog sistema, u skladu sa propisima.

Pretraga evidencije obveznika može se vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika.

Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci (poslovno ime, matični broj, adresa, PIB, pravna forma, delatnost, poslovna godina, datum osnivanja i broj meseci poslovanja) i podaci o zakonskom zastupniku (ime i prezime, JMBG i funkcija).

U okviru evidencije obveznika dati su i ostali podaci o obvezniku, kao što su veličina obveznika koja je utvrđena na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za prethodnu 2015. godinu (veliko, srednje, malo, mikro), obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu (u skladu sa članom 21. Zakona o reviziji), računovodstvena regulativa za sve vrste finansijskih i drugih izveštaja za 2016. godinu (prema veličini, kao i regulativi koju je obveznik primenio u prethodnoj 2015. godini), kao i na kojim obrascima obveznik sastavlja izveštaje (u zavisnosti od  grupe pravnih lica kojoj pripada – privredna društva, banke, društva za osiguranje, itd.).

Izveštaje za statističke potrebe, odnosno finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju obveznik može da dostavi putem Posebnog informacionog sistema Agencije, samo ako se njegovi ažurni podaci nalaze u evidenciji obveznika. Iz tog razloga svi obveznici su dužni da pre dostavljanja pomenutih izveštaja izvrše uvid i provere  ažurnost podataka u evidenciji obveznika. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na i-mejl obveznicifi@apr.gov.rs. Obveznici koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre,  treba da u prilogu reklamacije dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz iste (kopija izvoda ili rešenja iz nadležnog registra ili drugog dokumenta), u skladu sa propisima.

Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika  – Počev od finansijskih izveštaja za 2016. godinu, prijava kao i odjava preduzetnika iz evidencije obveznika vrši se putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI).

Kako bi prijava/odjava bila moguća nephodno je da se korisnik prethodno registruje (napravi nalog), ukoliko već nema nalog u PIS FI sistemu.

Nakon prijavljivanja u sistem potrebno je samo ukucati matični broj preduzetnika i kliknuti na dugme „Prijavi“ kada se preduzetnik prijavljuje za dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dugme „Odjavi“ kada preduzetnik prestaje sa vođenjem poslovnih knjiga po pravilima dvojnog knjigovodstva.

Ukoliko se preduzetnik greškom prijavi u evidenciju obveznika, to će ispraviti ponovnim kucanjem matičnog broja i klikom na dugme „Odjavi“.

Preduzetnici koji kontinuirano vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva ne treba da se prijavljuju u evidenciju svake godine, tj. kada se preduzetnik prijavi on postaje obveznik dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se sam ne odjavi iz evidencije.

Preduzetnici koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr.) prijavu u evidenciju obveznika vrše na i-mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs.“

Podelite: