Prijavljivanje prostorija Poreskoj upravi – objašnjenja i nedoumice

1. O čemu se radi?

Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA) iz aprila 2018. godine predviđeno je da poreski obveznik treba da prijavi Poreskoj upravi „podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi“.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: