Право на одбитак претходног пореза ако власник хотела купи апартмане за потребе смештаја физичких лица која ангажује за рад у хотелу у одређеном временском периоду

Право на одбитак претходног пореза ако власник хотела у којем обавља угоститељску делатност купи за потребе смештаја физичких лица која ангажује за рад у хотелу у одређеном временском периоду (током трајања сезоне) апартмане – економски дељиве целине у оквиру новоизграђеног грађевинског објекта, који се не сматра стамбеним објектом у смислу Закона, од обвезника ПДВ – продавца који врши први пренос права располагања на предметним добрима

(Мишљење Министарства финансија бр. 000180199 2023 10520 004 000 011 004 од 02.8.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: