Право на одбитак претходног пореза ако се врши интерни обрачун по рачуну страног лица који је обвезник ПДВ у Србији

Питање

Месечно за услуге оглашавања Google Cloud EMEA Limited скида накнаду са пословног рачуна фирме. Са њиховог сајта преузимамо фактуре на основу којих је извршена наплата, али те фактуре су у еврима и не испуњавају услов за ПДВ рачун по чл. 42 став 4. Закона о ПДВ. Увидом у Регистар пореских пуномоћника на сајту Пореске управе видимо да је њихов порески пуномоћник Deloitte доо из Београда, а увидом у Регистар пореских обвезника видимо да су порески обвезници од 08.11.2021 год.

У више наврата обраћали смо се пореском пуномоћнику за пдв фактуре путем имејла и путем телефона. До дана данашњег нисмо их добили. Очекивали смо да ћемо добити е фактуру за 01/23 јер су обвезници издавања е фактура (наша фирма је обвезник СЕФ-а) и проверили смо преко њиховог ПИБ-а, спадају у кориснике СЕФ-а али до дана данашњег нисмо је добили.

Да ли и даље имамо обавезу издавања интерног обрачуна (пошто имају пореског пуномоћника нисмо порески дужник) и самим тим регистровати ПДВ у појединачној евиденцији по основу уплате, ако не да ли услуге књижити као нефактурисане?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: